Archive for Els Gorgs


 Powered by Max Banner Ads 

Les Franqueses imposarà als veïns d’Els Gorgs contribucions especials per la xarxa d’aigua potable


 Powered by Max Banner Ads 

El Ple municipal d’ahir dijous 25 de juliol va donar per acabat el llarg conflicte que alguns veïns de la urbanització d’Els Gorgs de Llerona mantenien amb l’Ajuntament per un desacord amb la quantia de les contribucions que havien de pagar quan es va fer la xarxa d’aigua potable en aquest nucli de població.

En concret, es va aprovar per 13 vots a favor (CiU, PSC, PP, LFI, ERC i la regidora Vanesa García), 2 abstencions (CPF) i 1 vot en contra (PxC) la liquidació definitiva de l’expedient d’ordenació i imposició de contribucions especials de la xarxa d’aigua potable de la urbanització Els Gorgs en execució de diverses sentències judicials.

L’any 2006, alguns veïns de la urbanització, així com la mercantil Els Gorgs, S.A., van recórrer l’acord plenari del 26 de gener d’aquell mateix any en què s’aprovaven les contribucions que havien de fer els subjectes passius per pagar el cost d’aquella obra. La justícia va donar la raó als veïns, tot argumentant que la base imposable de les contribucions especials havia d’estar constituïda només pel cost de l’obra de subministrament d’aigua potable, xifrada en el 52,75% del cost inicialment aprovat.

Tot i que aquest punt es va aprovar amb una àmplia majoria, alguns regidors, tant de l’oposició com del mateix equip de govern, van demanar a l’alcalde, Francesc Colomé, que com a president del consistori exigís responsabilitats als polítics i tècnics que van avalar aquella decisió.

Setdies

Enllaç directe a la noticia


 Powered by Max Banner Ads